Điều Khoản Sử Dụng

Hợp Đồng

1. Chấp Nhận Các Điều Khoản

inPosts ("inPosts") cung cấp các dịch vụ trực tuyến, bao gồm danh sách đã phân loại, quảng cáo, dịch vụ email và liên kết đến các trang web của bên thứ ba (sau đây gọi là "Dịch vụ"), có sẵn trực tuyến tại https://inPosts.net ("Trang web"), tuân theo Điều Khoản Sử Dụng sau ("Điều khoản"). Bằng cách sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ inPosts cụ thể, bạn đồng ý tuân theo mọi nguyên tắc hiện hành được đăng cho các dịch vụ cụ thể đó, có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trên Trang web. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn từ chối tuân theo bất kỳ Điều khoản hoặc điều kiện nào, bất kỳ hướng dẫn nào, hoặc bất kỳ sửa đổi nào tiếp theo hoặc trở nên không hài lòng với inPosts theo bất kỳ cách nào, cách duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ ngay lập tức. inPosts sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do không tuân thủ Điều khoản của chúng tôi.

Các Điều khoản này có thể được inPosts cập nhật bất kỳ lúc nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các Điều khoản này theo thời gian. Bạn luôn có thể đọc phiên bản mới nhất của các Điều khoản này tại https://inPosts.net/vi/page/terms. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ sau khi các Điều khoản sửa đổi đó được đăng hoặc thông tin liên quan đến sửa đổi đó đã được gửi cho bạn, sẽ được coi là bạn đồng ý và đồng ý tuân thủ các Điều khoản sửa đổi đó.

Bạn hiểu và đồng ý rằng trừ khi được nêu cụ thể, inPosts không giám sát, kiểm soát, xác minh hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào có trên hoặc trong Dịch vụ bao gồm danh sách, quảng cáo, liên kết, đánh giá và tin nhắn.

2. Đăng Ký

Không cần đăng ký để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc duyệt Trang web. Tuy nhiên, nếu bạn chọn đăng ký, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và hoàn tất quá trình đăng ký của chúng tôi. Đăng ký yêu cầu địa chỉ e-mail hợp lệ, chọn tên người dùng và mật khẩu trong quá trình đăng ký; cung cấp một số điện thoại là tùy chọn. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của mình, đồng thời giám sát mọi hoạt động sử dụng tài khoản của mình, cho dù bạn có cho phép sử dụng như vậy hay không. Hơn nữa, bạn đồng ý thông báo ngay cho inPosts về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

inPosts có quyền từ chối việc sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Trang web đối với bất kỳ người dùng nào hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả tài khoản vì bất kỳ lý do gì, đặc biệt là những tài khoản được tạo bởi người dùng đã chiếm đoạt tên, giống, địa chỉ email hoặc cá nhân khác thông tin nhận dạng của một cá nhân khác hoặc bất kỳ ai vi phạm bản quyền trên Trang web của chúng tôi.

3. Nội Dung

Bạn hiểu rằng tất cả danh sách, văn bản, tệp, hình ảnh, ảnh, âm thanh, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác ("Nội Dung") được đăng trên, truyền qua hoặc được liên kết từ Trang web là trách nhiệm duy nhất của người hoặc tổ chức đã đăng Nội dung đó. Bạn cũng hiểu rằng inPosts không kiểm soát và do đó không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung được cung cấp thông qua Trang web, và bằng cách sử dụng Trang web, bạn có thể tiếp xúc với những nội dung bị coi là xúc phạm, khiếm nhã, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc phản cảm. Vui lòng xem trang Chính Sách Nội Dung của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Hơn nữa, Trang web và Nội dung trên Trang web có thể chứa các liên kết bên ngoài đến các trang web khác hoàn toàn độc lập với inPosts và không do chúng tôi điều hành. inPosts không đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc xác thực của thông tin có trên các trang web đó. Trong mọi trường hợp, inPosts sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về Nội dung đó hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, liên kết hoặc cung cấp thông qua Trang web.

Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi việc đăng hoặc tải lên Nội dung sẽ do bạn tự chịu rủi ro và inPosts không chịu trách nhiệm với bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn nữa, inPosts không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc bồi thường nào đối với việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung hoặc phần mềm của bên thứ ba nào mà bạn nhận được từ Trang web. Không tải xuống bất kỳ tệp nào hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên thiết bị của bạn. Bạn tự chịu rủi ro khi tải xuống!

Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào bạn đăng trên Trang web và cả hậu quả của việc đăng Nội dung đó. Mặc dù inPosts không yêu cầu quyền sở hữu Nội dung mà người dùng đăng, bằng cách đăng Nội dung lên Trang web, bạn sẽ tự động cấp và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, cho inPosts một quyền không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, hoàn toàn- đã trả tiền, giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, biểu diễn, hiển thị và phân phối Nội dung nói trên và để chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, Nội dung đã nói và để cấp và cho phép cấp phép phụ thông qua nhiều cấp ở trên. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng inPosts, theo quyết định riêng của mình, có thể xóa bất kỳ Nội dung nào trên Trang web vì bất kỳ lý do gì.

4. Hành Vi Người Dùng Tốt

Bạn đồng ý hành động có trách nhiệm và tôn trọng những người dùng khác. Người dùng không được phép sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để quấy rối hoặc lạm dụng người dùng khác. Người dùng bị báo cáo quấy rối (những) người dùng khác có thể bị xóa khỏi Dịch vụ hoặc bị chặn khỏi Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bạn đồng ý không đăng, gửi qua tin nhắn hoặc cung cấp Nội dung có sẵn:

 • Quảng cáo bất kỳ dịch vụ bất hợp pháp nào hoặc bán bất kỳ mặt hàng nào bị cấm hoặc hạn chế bởi luật hiện hành
 • Có hại cho trẻ vị thành niên hoặc hiển thị tài liệu khiêu dâm
 • Bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lạm dụng, đe dọa, có hại, cố chấp, xúc phạm chủng tộc, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối
 • Xúi giục hoặc khuyến khích hành vi có thể dẫn đến vi phạm hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế
 • Truyền hoặc đăng bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, "spam", thư rác, chuỗi thư, kế hoạch kim tự tháp, v.v.
 • Truyền hoặc đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc các quyền sở hữu khác
 • Thu thập, gạ gẫm hoặc lưu trữ thông tin về những người dùng khác vì mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp hoặc tham gia vào hoạt động thương mại như cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, v.v. mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của inPosts
 • Chứa thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến người dùng khác và được xuất bản mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ
 • Chứa tài liệu ban đầu do người dùng khác đăng lại mà không được phép đăng lại
 • Có mã định danh / tiêu đề bị thay đổi gian lận hoặc sử dụng một địa chỉ email gây hiểu lầm để che giấu nguồn gốc của nó
 • Được đăng có chủ đích trong danh mục không liên quan hoặc thành phố không liên quan, đăng nhiều lần Nội dung giống nhau hoặc tương tự hoặc áp đặt tải trọng cao không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của inPosts
 • Truyền hoặc đăng bất kỳ vi-rút hoặc mã máy tính nào được thiết kế để phá vỡ, từ chối hoặc phá hủy bất kỳ chức năng nào của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào của người dùng hoặc Dịch vụ của chúng tôi
 • Từ nhiều tài khoản người dùng (nhiều bài đăng)
 • Các tình huống hoặc nỗ lực để đánh bại bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác minh nào liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • Sử dụng các phương tiện tự động, bao gồm trình thu thập thông tin, rô bốt, trình thu thập dữ liệu, công cụ khai thác dữ liệu để tải xuống dữ liệu từ Trang web
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc sự liên kết của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức khác
 • Liên hệ với bất kỳ ai đã yêu cầu không được liên hệ
 • "Theo dõi" hoặc quấy rối bất kỳ ai
 • Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi bất kỳ người dùng nào khác mà không được phép
 • Cố gắng truy cập trái phép inPosts các hệ thống máy tính hoặc mạng để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào từ chối, làm gián đoạn, làm giảm chất lượng, cản trở hoạt động của hoặc làm suy giảm chức năng của Dịch vụ hoặc Trang web

5. Chính Sách Không Spam

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc gửi các quảng cáo qua email không được yêu cầu đến các địa chỉ email của inPosts hoặc thông qua các hệ thống của inPosts bị cấm rõ ràng bởi các Điều khoản này. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hệ thống máy tính inPosts nào đều là vi phạm các Điều khoản này và một số luật liên bang và tiểu bang, bao gồm nhưng không giới hạn, Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính (18 U.S.C. § 1030 và tiếp theo). Những vi phạm như vậy có thể khiến người gửi và người đại diện của họ phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự.

6. Quyền Sở Hữu

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Trang web và Dịch vụ là tài sản độc quyền của inPosts và các nhà cấp phép của inPosts. Biểu tượng, biểu tượng và các nhãn hiệu inPosts khác xác định các dịch vụ hoặc sản phẩm của inPosts là thương hiệu của inPosts và không được sử dụng nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản. Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này, bạn không được sao chép, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ hoặc Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của inPosts. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được dành riêng cho inPosts.

inPosts tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và mong người dùng của Trang web cũng làm như vậy. Bạn không được đăng, phân phối hoặc tái sản xuất toàn bộ hoặc một phần bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác mà bạn không có quyền sử dụng hợp pháp. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép bất hợp pháp hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trên Trang web. Gửi thông báo vi phạm với inPosts yêu cầu tuân thủ các yêu cầu được quy định trong Tiêu đề II của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ năm 1998.

7. Giao Dịch Với Tổ Chức Hoặc Cá Nhân

inPosts không chịu trách nhiệm pháp lý về trải nghiệm hoặc tương tác của bạn với bất kỳ người dùng hoặc tổ chức nào trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thanh toán và phân phối hàng hóa và dịch vụ cũng như bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch đó. Các giao dịch và thỏa thuận này chỉ là giữa bạn và các cá nhân và / hoặc tổ chức đó; inPosts không phải là người tham gia. Bạn đồng ý rằng inPosts không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy. inPosts không có nghĩa vụ tham gia vào các tranh chấp giữa những người tham gia trên Trang web hoặc giữa những người tham gia trên Trang web và bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp có tranh chấp, bạn giải phóng inPosts, các cán bộ, nhân viên, đại lý và người kế nhiệm của inPosts khỏi các quyền khiếu nại, thiệt hại và yêu cầu thuộc mọi loại, đã biết hoặc chưa biết, nghi ngờ hoặc không nghi ngờ, tiết lộ hoặc không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp như vậy và Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn là cư dân California, bạn đặc biệt từ bỏ Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California, trong đó nêu rõ: "Thông cáo chung không mở rộng đối với các khiếu nại mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ có lợi cho mình tại thời điểm thi hành việc trả tự do, nếu anh ta biết chắc chắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết của anh ta với con nợ."

8. Giới Hạn & Chấm Dứt Dịch Vụ

Bạn thừa nhận rằng inPosts có thể thiết lập các giới hạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng inPosts không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ Nội dung nào do Dịch vụ duy trì hoặc truyền tải. Bạn thừa nhận rằng inPosts bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo và inPosts sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng inPosts theo quyết định riêng của mình, có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, chặn email hoặc địa chỉ IP của bạn hoặc từ chối bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của chúng), ngay lập tức và không cần thông báo, đồng thời xóa và loại bỏ bất kỳ Nội dung nào trong Trang web, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu inPosts tin rằng bạn đã hành động không nhất quán với các Điều khoản này. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng inPosts sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự từ chối nào về quyền truy cập vào Trang web. Hơn nữa, bạn đồng ý không cố gắng sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ sau khi đã từ chối.

9. Quyền Riêng Tư & Tiết Lộ Thông Tin

inPosts có Chính sách Bảo mật giải thích cho người dùng cách thông tin của họ được thu thập và sử dụng. Bạn có thể tìm thấy Chính sách Bảo mật mới nhất của chúng tôi tại https://inPosts.net/vi/page/privacy. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho thấy sự thừa nhận và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn cũng thừa nhận rằng inPosts có thể, theo quyết định riêng của mình, bảo quản hoặc tiết lộ Nội dung của bạn, cũng như thông tin của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, địa chỉ IP, dấu thời gian và thông tin có liên quan khác, nếu luật pháp yêu cầu hoặc với niềm tin rằng việc lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý sắp xảy ra, thực thi các Điều khoản này, phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của inPosts, người dùng của inPosts hoặc công chúng.

10. Tuyên Bố Từ Chối Bảo Đảm

BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ RẰNG BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU KẾT QUẢ TỪ TẢI XUỐNG TÀI LIỆU, BỘ MÔN PHẦN MỀM VÀ / HOẶC NỘI DUNG KHÁC. TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN AN "NGUYÊN TRẠNG" NỀN TẢNG. INPOSTS, NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG LINH HOẠT, MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP. BẤT CỨ INPOSTS, BẤT CỨ CẤP PHÉP NÀO HOẶC NHÀ CUNG CẤP NÀO ĐẢM BẢO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO RẰNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC RẰNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA, BẢO MẬT, KỊP THỜI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; NOR INPOSTS HOẶC CÁC NHÀ CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THEO DỊCH VỤ ĐÓ . MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC CHỨNG MINH, VÌ VẬY MỘT SỐ LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

11. Giới Hạn Về Trách Nhiệm Pháp Lý

TRONG KHÔNG SỰ KIỆN NÀO SẼ GÂY RA INPOSTS, CÁC NHÀ CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI BẤT CỨ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ NÀO, KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VÌ MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, NGAY CẢ NẾU INPOSTS ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. THÊM, INPOSTS SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA KHÁC VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC TẢI LÊN HOẶC TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG CỦA INPOSTS ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ĐẾN TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO INPOSTS, NẾU CÓ, ĐỂ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB , DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG. CÁC GIỚI HẠN CỦA THIỆT HẠI ĐƯỢC ĐẶT RA Ở ĐÂY LÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ CỦA BARGAIN GIỮA INPOSTS VÀ BẠN. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ VÌ MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

12. Bồi Thường

BẠN Ở ĐÂY ĐỒNG Ý, THEO CHI PHÍ CỦA BẠN, ĐỂ XÁC NHẬN, XÁC ĐỊNH VÀ GIỮ CHO INPOSTS KHÔNG BỊ THIỆT HẠI VÀ CHỐNG BẤT CỨ MẤT BẤT CỨ MẤT NÀO, CHI PHÍ, THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ / HOẶC MỞ RỘNG PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN (A) KHIẾU NẠI, HÀNH ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA CÁC BẢNG BÁO VỀ VI PHẠM DỰA TRÊN THÔNG TIN, DỮ LIỆU HOẶC NỘI DUNG BẠN NỘP KHI KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, (B) BẤT KỲ KHOẢNG CÁCH, QUẢN LÝ HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC CỦA BẠN, HOẶC (C) CÁC YÊU CẦU, HÀNH ĐỘNG HOẶC BẤT KỲ CỦA BÊN THỨ BA CHỐNG AMPO VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB.

13. Thông Tin Chung

Các Điều khoản này được điều chỉnh theo mọi khía cạnh bởi luật pháp của Bang Florida, Hoa Kỳ, mà không tham chiếu đến các xung đột luật, nguyên tắc và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh dưới đây sẽ được đệ trình lên các tòa án tiểu bang và liên bang ở Orlando, Florida và bạn đồng ý đối với thẩm quyền độc quyền của các tòa án đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi. Việc inPosts không thực hiện đối với vi phạm của bạn không từ bỏ quyền của inPosts đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền nào dưới đây, và mọi nỗ lực làm ngược lại đều vô hiệu. Các Điều khoản này sẽ mang lại lợi ích và ràng buộc đối với những người kế nhiệm và chuyển nhượng của mỗi bên. inPosts sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào do trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của inPosts. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc cung cấp cho bạn theo các Điều khoản này sẽ được gửi bằng thư điện tử tại địa chỉ e-mail do bạn cung cấp trong quá trình đăng ký. Các Điều khoản này tạo thành sự hiểu biết và thỏa thuận hoàn chỉnh và độc quyền của các bên liên quan đến chủ đề của Hợp đồng này và thay thế tất cả các hiểu biết, đề xuất, thương lượng, thỏa thuận và thảo luận trước đó giữa các bên, dù bằng văn bản hay bằng lời nói.

14. Người Dùng Chuyên Nghiệp

  • Tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại, toàn bộ hoặc một phần, ngay cả khi Dịch vụ bị tạm ngừng hoặc bị hủy trước khi danh sách hoặc đăng ký của bạn kết thúc.
  • Đối với phiên bản dùng thử, nếu bạn không hủy Dịch vụ trước khi Thời gian dùng thử miễn phí hết hạn và bạn đã được thông báo rằng Dịch vụ sẽ tự động được chuyển đổi thành đăng ký trả phí khi kết thúc Thời gian dùng thử miễn phí, thì bạn cho phép inPosts để tính phí thẻ tín dụng của bạn theo các khoản phí áp dụng như đã nêu tại thời điểm bạn đăng ký Dịch vụ.
  • Đăng ký tự động gia hạn khi hết hạn. Điều này có nghĩa là trừ khi bạn hủy tài khoản hoặc đăng ký của mình trước khi hết hạn, tài khoản của bạn sẽ tự động gia hạn thêm một năm. Tại thời điểm gia hạn, thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính các khoản phí hiện hành khi đó để gia hạn Dịch vụ.


không áp dụng cho những khách hàng có "đặt hàng chèn" với inPosts.